o józe

Co je jóga?

 • Jóga je staroindickým filozofickým systémem. Můžeme se vydat jejími cestami, ty hlavní jsou čtyři:
  Karmajóga - cesta příčiny a následku.
  Rádžajóga - cesta sebepoznání, součástí je hathajóga – práce s tělem, myslí i duchem.
  Bhaktijóga – zabývá se vědomím.
  Džňánajóga - cesta sebedotazování.

 • Soudobá jóga zlepšuje u člověka fyzickou kondici vedoucí k samoozdravným tělesným procesům, ovlivňuje úroveň duševní, duchovní.

 • I prostřednictvím jógy můžeme působit na naši přítomnost, v níž ještě doznívají důsledky minulých rozhodnutí. Ta budoucí tvoříme svými aktuálními postoji a následnými jednáními. V tomto směru jóga nabízí etické principy Jamy a Nijamy odrážející negativní a pozitivní stránky naší osobnosti.

V našem studiu se věnujeme Hathajóze, propojení fyzických prvků (protažení, zpevnění, uvolnění napětí, harmonizaci těla) s prvky mentálními (vědomou prací s naší myslí).

Skrze jógu si lze uvědomit důležitost sebepoznání, propojení známého s novými obsahy, třeba i získat nový úhel pohledu na život.

odebírat novinky

© 2019 Roman Janás