o józe

Co je jóga?

  • Jóga je staroindickým filozofickým systémem, nejstarší zmínky pochází z 8.-6. stolení př.Kr.. Dle pouček jógy shrnutých v díle: Jógasútra autorem: Pataňdžalim je osmidílnou stezkou (aštangajóga, ašt=osm, anga=údy), která byla později povýšena na duchovní cíle a nazvána rádžajógou nebo-li královskou cestou (Zdroj: S jógou na cestě životem).

  • Soudobá jóga zlepšuje u člověka nejen fyzickou kondici vedoucí k samoozdravným tělesným procesům, ovlivňuje rovněž úroveň duševní a duchovní. Lze se odosobnit od věcí, které s námi nesouvisí.

  • Prostřednictvím jógy a vnímáním psycho-podstaty veškerého dění kolem nás, působíme na naši přítomnost, v níž ještě doznívají důsledky minulých rozhodnutí... Ta budoucí tvoříme a ovlivňujeme svými postoji, rozhodnutími aktuálními a následnými jednáními. V tomto směru jóga nabízí etické principy Jamy a Nijamy odrážející negativní a pozitivní stránky naší osobnosti.

… jóga je především postupným sebepoznáváním. Můžeme se vydat jejími cestami, ty hlavní jsou čtyři:

  1. Karmajóga - cesta ovládající vlastní ego, vychází ze zákona  příčiny a následku.
  2. Rádžajóga - cesta sebepoznání, dříve nazývána aštangajógou – součástí je hathajóga – práce s tělem i myslí.
  3. Bhaktijóga - zabývající se pouze vědomím.
  4. Džňánajóga - cesta sebedotazování.

V našem studiu se věnujeme hathajóze, propojení fyzických prvků (protažení, zpevnění, uvolnění napětí, harmonizaci těla) s prvky mentálními (vědomou prací s naší myslí).

Skrze jógu si uvědomujeme důležitost sebepoznání, propojení známého s novými obsahy, třeba i získání nového úhlu pohledu na život …

odebírat novinky

© 2019 Roman Janás