o metodě

NeuroEnergetická Terapie (NET)

  • Založil ji neurochirurg, psychoterapeut Roger Gilchrist, MA, RPE, RCST. Jeho Wellness institute (New York) poskytuje vzdělávání v celostní zdravotní péči pro osteopaty, lékaře, zdravotníky, v Evropě, USA, Austrálii.
  • Založil ji neurochirurg, psychoterapeut Roger Gilchrist, MA, RPE, RCST. Jeho Wellness institute (New York) poskytuje vzdělávání v celostní zdravotní péči pro osteopaty, lékaře, zdravotníky, v Evropě, USA, Austrálii.
  • Je velmi komplexní metodou, efektivním, holistickým přístupem k člověku, souvisí s biofyzikou. Vzorce v poli vědomí ovlivňují vitalitu, centrální nervovou soustavu (CNS), orgány, fascie, struktury. Potíže strukturální se projevují nerovnováhou pojivových tkání, orgánů, v CNS, vitalitě, vědomí.
  • Je komplexní metodou, novým holistickým přístupem péče o člověka, souvisí s biofyzikou. Vzorce v poli vědomí ovlivňují vitalitu, centrální nervovou soustavu (CNS), orgány, fascie, struktury. Potíže strukturální se projevují nerovnováhou pojivových tkání, orgánů, v CNS, vitalitě, vědomí.NET sestává ze čtyř základních pilířů:

I. Kraniosakrální biodynamika –umožňuje kontakt s podstatou fyziologických procesů v těle, s tkáněmi, mozkomíšním a míšním mokem, tekutinami, bioenergií. Dokáže vnímat a uvolňovat přítomné napěťové vzorce vzniklé v důsledku úrazů, nemocí, stresu, náročných životních situací.

II. Energetická medicína – polaritní terapie (zakladatel Dr. Randolph Stone) se zabývá dynamickými procesy, energetickou plynulostí. V rámci polarizace těla vychází z podstaty dvou protikladných elektromagnetických pólů. Základní energetická nerovnováha je vnímatelná jako stres, bolest, nemoc. Odstraněním blokád se uvolňuje v organismu vitalita, vyvažuje lidský energetický systém.

III. Psychoneuroimunologie se vztahuje k imunitnímu, nervovému systému, psychickým procesům, zdraví. V NET se zaměřuje na vztah mezi myšlenkami, emocemi, na propojenost nervové soustavy s hormonálním systémem v rámci fyziologie.

IV. Transpersonální psychologie - zahrnuje práci s úrovněmi vědomí, životními zkušenostmi, vnitřním potenciálem.
  • NET napomáhá seberegulaci, budování odolnosti, zdrojů, vnímavosti v každodenní realitě.
  • Zapojuje v souvztažnostech historii člověka, vnitřní moudrost těla, zdroje, vitalitu, životní příběh.

aktuality

Žádné aktuality nejsou k dispozici.
přidat aktualitu
Přihlásit se © 2021 Roman Janás