o terapii

 • Trvá zpravidla 1 hodinu.
 • Probíhá v pohodlné pozici, v oděvu, na léhátku.
 • Krátký vstupní rozhovor napomáhá orientaci ve Vašich možnostech.
 • Na začátku terapie podpoříme prostředí důvěry, pocit bezpečí, jistoty, stability pro Vás. Následuje orientace na podpůrné vnější, vnitřní zdroje, na regenerující kvality biopole, na přítomné zdraví. Jemnými přístupy následně oslovíme vrozené seberegulační mechanismy Vašeho organismu, aktuálně vhodnými technikami podpoříme odeznívání symptomů, „rozpouštění“ příčin problémů. Zaintegrováním práce do systému terapii dokončíme.
 • Kontakt je jemný, na aktuálně potřebných částech těla, např. kloubních spojeních, lebečních kostech, fasciálně stažených místech. • Podporuje ozdravné neurologické, metabolické, imunitní, endokrinologické funkce.
 • Kraniosakrální systém je provázán se systémem nervovým, svalovým a kosterním, cévním, lymfatickým, hormonálním, respiračním, s vnitřními orgány.
 • Má hluboký účinek na rovinu fyzickou i mentální.
 • Podporuje ozdravné neurologické, metabolické, imunitní, endokrinologické funkce.
 • Funguje na úrovni metabolismu buněk, přeuspořádá jejich funkci ve směru zdraví.
 • Uvolňuje fasciálně stažená místa v těle, napomáhá „rozpouštět“ vrstvy nevyřešené historie.
 • Má hluboký účinek na rovinu fyzickou i mentální.
Krátké video přibližuje terapeutickou práci.
Je v AJ, srozumitelné i vizuelně.

 • Je vhodná pro všechny věkové kategorie, od novorozenců až po seniory, velmi přínosná rovněž v těhotenství.
 • V průběhu 72 hod po skončení dochází k integraci změn.
 • Každé ošetření je jiné, vychází z Vašich aktuálních potřeb.

aktuality

Žádné aktuality nejsou k dispozici.
přidat aktualitu
Přihlásit se © 2021 Roman Janás